Skip to main content
Kolegët e Raiffeisen Tech Kosovo Building të gjithë së bashku në një ambient zyre

ZBULONI MË SHUMË RRETH NESH: Raiffeisen Tech Kosova - vazhdimi i përpjekjeve përtej pritshmërive

Krijimi i vlerave është synimi i ekipit tonë.

Njerëzit tanë

Ka shumë arsye për t'u bashkuar me grupin tonë.

Our stack

That are the tools, services and technologies we use.

Back-end

Java, Node JS, Spring Boot, Docker

Front-end

Angular, ReactJs, Typescript

DevOps

AWS, Openshift, Kubernetes, ArgoCD, GitHub Actions, Datadog, Prometheus

Data Engineering

AWS, DataBricks, PySpark, Python, Apache Airflow, IBM Datastage, PowerBI, SQL

Way of working

Scrum, DDD (Domain-Driven Design), EDA (Event-Driven Architecture), TDD (Test Driven Development), CI/CD, GitHub

M365

SharePoint, Power Automate, PowerApps, Power Automate, Power BI, Dataverse

Appian

Process Modeler, SAIL, Rules, Security Model, Plugins, Deployment, and Monitoring

Cybersecurity & ITSM

Splunk, Microsoft Defender, CrowdStrike, Tenable Nessus, ServiceNow, GitHub

Archer

Data Modeler, Process Modeler, Rules, Deployment, Advanced Workflow feature, Monitoring, Plugins, Reporting

Gjerat magjike në të cilat punojmë

Gjej më poshtë një përmbledhje projektesh dhe produktesh me të cilat po punojmë aktualisht.

eCase Team in a picture together eCase is a cutting-edge investigation case management platform developed on the Appian platform.

eCase

eCase është një platformë e avancuar, e zhvilluar mbi platformën Appian për hulumtimin dhe menaxhimin e çështjeve të ndërlidhura me compliance.

Apex team togeteher in a picture Apex is a comprehensive solution designed to facilitate efficient and reliable data transfers.

Apex

Apex është një zgjidhje e projektuar për të lehtësuar transferimet efikase dhe të besueshme të të dhënave.

Pse Raiffeisen?

Ka një sërë arsyesh pse Raiffeisen është vendi i duhur për të punuar. Këto janë përparësitë kryesore:

Jeni në duar të sigurta

RBI Group është një grup bankar i njohur dhe i vlerësuar me çmime në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Ne kemi ekspertizë dhe përvojë

Ju përfitoni nga ekspertiza dhe përvoja e këshilltarëve tanë, e cila vlerësohetndërkombëtarisht.

Ne jemi banka më e rekomanduar

Ne krenohemi që punojmë për bankën lidere në Austri dhe në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Pozitat e hapura

Këtu keni të listuara të gjitha pozitat e hapura në Banken Raiffeisen në Kosovë. Shikoni me hollësi detyrat dhe nëse ju përshtatet, mund të bëheni edhe ju njeri nga koleget tanë.

New

Senior Data Engineer

We are looking for Data Engineer that will design, develop, and maintain scalable data pipelines and systems that enable efficient data processing, analysis, and visualisation.

  • Competence Center
  • Prishtine onsite
  • Full-time employment